Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Korie Jenkins/Unslapsh

Magnesiumhydroxid på ledningen kan minska svavelväte

VA-aktuellt

Genom att dosera magnesiumhydroxid på avloppsnät kan svavelvätehalten minskas påtagligt. Dessutom förbättrades egenskaper i efterföljande aktivslamsedimentering.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Australiensiska forskare har prövat dosering av magnesiumhydroxid till avloppsnät. Doseringen höjde pH och minskade därigenom svavelvätehalten påtagligt. Doseringen hade ingen negativ effekt på nedströms rötkammare utan magnesiumfosfatbildning reducerade fosfathalten i slamvattnet. Sjunkhastigheten för aktivslammet förbättrades. Resultaten är publicerade i Water Research, i en artikel som refereras i Internationell VA-utveckling.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid