Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Slamseparation med lameller eller rör

Internationell VA-utveckling

Denna text är främst ett försök att undersöka möjligheten att använda lameller eller rörpaket istället för en konventionell försedimentering med eller utan föregående kemisk fällning. I Frankrike har hexagonala rör med framgång använts 40 år i denna applikation. För fettrika avloppsvatten rekommenderas dock separationsenheter som är lätta att snabbt rengöra, t ex genom högtrycksspolning.

Text/Hans Holmström

Sedimentering av slam med hjälp av lameller erbjuder en platsbesparande teknik jämfört med konventionella sedimenteringsbassänger. Det finns flera olika sätt att montera lamellpaket i en bassäng. Det vanligaste sättet är enligt motströmsprincipen, där vattnet strömmar uppåt mellan lamellskivor eller tätt sammanfogade rör. Slam glider nedåt på väggytorna och samlas upp i fickor eller tas bort med skrapor.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid