Annons Kamstrup 2024

Lågkostnadsmätning av dagvattensystem. 

Internationell VA-utveckling 4/24

Kostnaden för sensorer i fält, med nätverk, har sjunkit avsevärt och kan möjliggöra en ökad volym mätdata. Komponentkvaliteten är rimligen inte densamma och här diskuteras erfarenheter utifrån flera infallsvinklar

Text/Jörgen Hanaeus

Sund dagvattenförvaltning bygger på omfattande och pålitligt mätarbete av infrastrukturen för vatten. Då sensorer och nätverk för mätningar i yttre miljö kan anskaffas till låga kostnader numera är det viktigt att bedöma för- och nackdelar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid