Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Reduktion av virus vid dricksvattenbehandling under snösmältningsepisoder i urbana områden

Internationell VA-utveckling 3/24

Viruspassage genom två olika kanadensiska vattenverk har undersökts; under snösmältningsepisoder och efter ett avloppsvattenutsläpp i råvattentäkten. Råvattnets virushalt ökade med 0,5 log-enheter vid snösmältpeak och 1 log-enhet vid avloppsutsläpp uppströms intagen.

Text/Jörgen Hanaeus

Korttidsvariationer i viruskoncentrationer före och efter två olika ytvattenverk har studerats. För att spåra toppar i fekal påverkan av råvattnet provades in situ online β-D-glucuronidas aktivitet (GLUC) vid vattenverken. Under dessa toppar togs stickprov genom verken, dessa analyserades med RT-qPCR. Virusens infektivitet mättes via cytopatisk effekt och integrerad cellkulturs qPCR.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid