Annons Kamstrup 2024

Klimatrelaterad riskbedömning i vattensäkerhetsplaner: En fallstudie av Acque Brasciane, Italien

Internationell VA-utveckling 4/24

Acque Bresciane är ett publikt företag som förser närmare 600 000 invånare i provinsen Brecia, Italien, med dricksvatten. Systemet består av flera olika typer av råvatten – 207 grundvattenbrunnar, 7 sjöar och 233 källor. Samtliga kan påverkas av klimatförändringar, varför ett tvärvetenskapligt team i samarbete med universitetet i Milanon Bicocca utvecklade ett verktyg – en riskmatris med fokus på att utvärdera klimatrelaterade händelser och för beräkningar av sannolikhet. För att minska konsekvenserna föreslås i verktyget också ett antal beredskapsåtgärder.

Text/Christina Nordensten

Artikeln poängterar att framtida prognoser från ett stort antal scenarier visar på att den globala uppvärmningen kommer att fortsätta att öka under de kommande 20 åren. Att varje land kan få uppleva flera och samtidiga förändringar varför långsiktig planering är viktigt mot bakgrund av detta och viktig både för dricksvattenkvalitet som kvantitet. Kraftiga regn, ytavrinning, ökad koncentration av föroreningar, extrem torka och tillväxt av patogener p g a värme nämns.  De senaste 20 åren har i Italien torkaepisoderna blivit vanligare och mer långvariga samt att extrema nederbördshändelser ökat vad gäller varaktighet och nederbördsmängd.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid