Annons Kamstrup 2024

Korrosionsskydd och drifterfarenheter av Emschertunneln

Internationell VA-utveckling 4/24

I Ruhrområdet finns en lång uppsamlingstunnel för orenat avloppsvatten (Emschertunneln). Förekomst av sulfider i tillfört avloppsvatten och förväntade luktproblem längs tunneln har medfört att höga krav ställdes på materialval och rening av frånluft. Luftreningsanläggningar med fotooxidation har på senare år ersatt biofilter och höga skorstenar.

Text/Hans Holmström

Emschertunneln börjar nära Dortmund och slutar i Dinslaken (51 km lång, lutning 0,15 %). Längs tunneln tillförs orenat avloppsvatten via äldre ledningsnät. Det finns tre lyftstationer längs tunneln för att djupet under markytan inte ska bli alltför stort. Vid tunneln finns fyra stora avloppsreningsverk dimensionerade för 500000 till 1800000 personekvivalenter. Renat avloppsvatten leds till floden Emscher, som mynnar i Rhen. Under åren 1991 – 2021 har ca 5,5 miljarder Euro investerats i tunnel, ledningar, luktåtgärder och upprustning av de fyra reningsverken. Livslängden för tunneln förväntas vara minst 100 år.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid