Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Avloppsvattenbaserad undersökning av cannabisbruk

Internationell VA-utveckling

Omfattningen av cannabisbruk är värdefull att veta då det diskuteras legalisering av och medicinering med denna drog. Argumenten är viktiga. Här undersöks möjligheterna att uppskatta användningen av drogen via avloppsanalyser.

Text/Jörgen Hanaeus

ÖPPEN ARTIKEL T O M 240501 Avloppsvattenbaserad undersökningsmetodik (WBS) är en växande metod i samhällsstudier. Den är ifrågasatt, men använd på flera håll och intresset ökar för upplösning i detaljer. Cannabisdrogen är uppmärksammad då den efter alkohol och tobaksvaror är den mest använda drogen. Den är emellertid problematisk att analysera då den inte enbart koncentreras i urinen, utan metaboliter finns även i fekalierna.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid