Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Regenerering av mättade PFAS-jonbytare där sönderdelning av regenereringslösningen sker med elektrokemiska processer

Internationell VA-utveckling 4/24

Regenerering av PFAS-jonbytare har utförts med olika salter, varefter den samlade lösningen har behandlats elektrokemiskt. NaCl regenererade väl, men tillsatt klorid bildade biprodukter, klorat, perklorat vid elektrokemisk oxidation. 1 %-ig Na2SO4 var gynnsammaste alternativ.

Text/Jörgen Hanaeus

Studien omfattar återvinning och effektivitet för kombinationen jonbytare (IX, ion exchange) och elektrokemi vid tillsats av fem olika salter i mängder 0,1– 8 %. NaCl lyckades bäst till regenereringen men sulfat och vätekarbonat visade också framgång.  Kloridens biprodukter vid oxidation, klorat och perklorat, kunde avlägsnas med väteperoxid som även ökade nedbrytningen av perfluoroktansyra, PFOA, en PFAS-komponent.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid