Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Dricksvatten i brand: Vattenverkens sårbarhet för skogsbränder i nordvästra Stilla Havs-området.

Internationell VA-utveckling

En undersökning kring vattenverks beredskap för skogsbränder som kan påverka vattenkvaliteten inom avrinningsområdet för råvatten.

Text/Christina Nordensten

Skogsbränder förutspås öka i storlek och intensitet på grund av klimatförändringarna. Ökad skogsbrandsaktivitet i västra USA kan leda till skadliga effekter på vattenkvaliteten. Bränder i skogsområden som historiskt sett har fungerat som vattendelare för vattenverkens avrinningsområden har potential att avsevärt och negativt påverka vattenkvaliteten och hota vattenförsörjningen för miljontals människor. Efter bränder kan brända områden drabbas av betydande erosion orsakad av avrinning och sedimenttransport till floder och sjöar, vilket snabbt kan överbelasta befintliga vattenverk. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid