Annons Kamstrup 2024

Om regional dricksvattenförsörjning i Tyskland

Internationell VA-utveckling 3/24

Tyskland planerar att utöka vattenöverföringarna över långa avstånd mot bakgrund av många och trängande utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Kustnära grundvattenmagasin hotas av försaltning på grund av havsnivåhöjningen. Intensivt jordbruk påverkar grundvattnet i hela landet. Klimatförändringarna leder till stora hydrologiska variationer under året. Urbaniseringen leder till ökad befolkning i de större städerna men avfolkning på landsbygden.

Text/Kenneth M Persson

Forskning om vattenöverföringar mellan och inom avrinningsområdena tyder på att stora investeringar i storskaliga infrastruktursystem tillsammans med affärs- och beslutslogik och politiska intressen ofta leder till en så kallad inlåsning. När väl investeringen är genomförd måste den användas eftersom kostnaderna varit så höga för den. Det ses som omöjligt och olämpligt att inte använda den. Infrastrukturinvesteringar, till exempel i vägar eller hamnar, är viktiga och påverkar samhället under lång tid framöver. Specifikt för vatteninfrastruktur blir en konsekvens att långväga vattenöverföringar kan göra det mindre intressant att vidta åtgärder för att effektivisera vattenanvändningen i försörjningsområdet eftersom minskad vattenanvändning leder till minskade intäkter och därmed sämre kostnadstäckning för den redan gjorda infrastrukturinvesteringen. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid