Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Louise Ulveland, Carolina Gårdefors, Debora Falk. FOTO: Norconsult

Norconsult skapar specialistteam inom krisberedskap

Branschnytt

Specifik specialistkunskap behövs i kris- och krigsområden, inte minst för att lösa VA-försörjningen. Norconsult Sverige har satt samman ett team med erfarenheter från internationellt arbete i kris- och konfliktsituationer. Inriktningen är att säkerställa att kommuner och VA-bolag har system som är robusta nog att klara en krissituation.

Text/Redaktionen Cirkulation

Debora Falk har under sina snart tio år som VA-processingenjör hos Norconsult periodvis även arbetat för humanitära organisationer runt om i världen. Nu senast för Internationella Rödakorskommittén i Ukraina där uppdraget bland annat var att ordna vatten och säkra boende för civila som drabbats av den väpnade konflikten. Genom sitt arbete för humanitära organisationer lärde hon känna två VA-ingenjörer, Carolina Gårdefors och Louise Ulveland. Tillsammans utgör de idag Norconsults specialistteam inom just krisberedskap för VA-försörjning.  Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid