Annons Kamstrup 2024
Är du annonsören? Redigera dina uppgifter här

Heidelberg Materials Precast Abetong AB


Kontaktuppgifter

Postadress

Box 24

351 03 Växjö

Telefon

0470 965 00

Företagsfakta

Organisationsnummer

556055-7356

Sätesort

Växjö

Etablerat år

1945

Antal sysselsatta

500

Årsomsättning

1,2 miljarder kronor

Kontaktpersoner

Säljare

Fredrik Carlsson

Telefon: 0708-49 52 57

E-post: fredrik.carlsson@heidelbergmaterials.com

Säljare

Henrik Sevandersson

Telefon: 0733-47 27 66

E-post: henrik.sevandersson@heidelbergmaterials.com

Sälj- och projektchef

Peter Cronqvist

Telefon: 0733-45 51 64

E-post: peter.cronqvist@heidelbergmaterials.com

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna

Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefab­ricerade tanksystem kan vi erbjuda rejäla och pålitliga konstruk­tioner. Lång erfarenhet, effektiv produktion och snabbt montage ger kortast möjliga byggtid för dina projekt.

Våra säkra och väl beprövade konstruktioner har lång livslängd och genomgående hög kvalitet vilket, tillsammans med den korta byggtiden, ger en god totalekonomi för investeringen i våra tank­system.

Flexibla tanksystem
Vi utför både runda och rektangulära betongtankar med volymer från cirka 3 m3 till över 35 000 m3 för de flesta användningsområden. Varje objekt konstrueras och tillverkas efter kundens specifika behov. Våra betongtankar kan placeras ovan mark eller helt eller delvis nedgrävda. Vi kompletterar våra standardlösningar med objektsanpassade lösningar. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Våra betongelement tillverkas alltid i hög betongkvalitet och under kontrollerade former i vår egna fabrik.

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna