Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Magnesiumhydroxiddosering i avloppsnät – effekter på efterföljande behandling

Internationell VA-utveckling 8/23

Dosering av magnesiumhydroxid till avloppsnät höjde pH och minskade därigenom svavelvätehalten påtagligt. Doseringen hade ingen negativ effekt på nedströms rötkammare utan magnesiumfosfatbildning reducerade fosfathalten i slamvattnet. Sjunkhastigheten för aktivslammet förbättrades.

Text/Jörgen Hanaeus

Ett laboratoriesystem som simulerar avloppsnät plus verk (SBR och rötkammare) har drivits under ett års tid för att finna effekter av magnesiumhydroxiddosering till nätet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid