Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Arboga. FOTO: Arboga kommun

VMA om dricksvattnet i Arboga och Valskog

VA-aktuellt

Arboga och Kungsörs kommuner har utfärdat en kokningsrekommendation för dricksvattnet i hela Arboga och delar av Kungsör, via ett VMA, Viktigt meddelande till allmänheten.

Vattenprover har visat på att dricksvattnet i Arboga kommun för tillfället är otjänligt. Allmänheten uppmanas därför att koka allt vatten innan förtäring. Arboga kommun rekommenderar kokning av allt vatten i Arboga tätort, Hällarna, Medåker och slutligen Valskog, som ligger i Kunsgörs kommun.

– Eftersom Arboga är leverantör för dricksvattnet i Valskog, följer vi Arbogas utveckling och rekommendationer, säger VA-chef, Kungsörs kommun.

Under förmiddagen konstaterades förhöjda halter av koliforma/E-coli-bakterier enligt en analys.

– Vi har tagit nya vattenprover under torsdagsmorgonen och vi avvaktar nu provsvaren. Vi kommer att informera allmänheten när vi vet mer, säger Ulf Zackrisson, VA-chef på Arboga kommun. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid