Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024
Är du annonsören? Redigera dina uppgifter här

KSB Sverige AB


Kontaktuppgifter

Postadress

Box 9023

400 91 Göteborg

Telefon

031-720 24 00

Webb
www.ksb.se
Besöksadress

Datavägen 23, Göteborg

Filialer, etc

Johanneslundsvägen 16, Box 9023
194 61 Upplands Väsby

Företagsfakta

Organisationsnummer

556331-2676

Sätesort

Göteborg

Etablerat år

1988

Antal sysselsatta

68

Årsomsättning

440 miljoner kronor

Kontaktpersoner

VA-säljare, Pumpar & Ventiler

Mats Moëll

Telefon: 031-720 24 54

E-post: mats.moell@ksb.com

VA-säljare, Pumpar & Ventiler

Martin Linder

Telefon: 070-420 24 58

E-post: martin.linder@ksb.com

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna

KSB Sverige AB är ett av Sveriges ledande företag inom flödesteknik med försäljning och service av pumpar och ventiler samt till­hörande automation och reglerutrustning för Industri, Energi, VA och VVS. Vi är ett företag i KSB-koncernen*).

Våra produkter kännetecknas av hög kvalitet, effektivitet och servicevänlighet med mycket god driftekonomi.

Vi finns alltid nära till hands med försäljning och service anpassade för den svenska marknaden. Vår branscherfarenhet, lagerhållning och egen serviceorganisation med utbyggt servicenät bidrar till långsiktig och säker drift.

Vi har egen serviceverksamhet i Göteborg, Malmö, Örebro, Stockholm och Luleå samt servicepartner över hela landet.

Vårt huvudkontor är beläget i Göteborg.

*) KSB SE & Co. KG a.A. är en av världens ledande tillverkare av pumpar och ventiler. Med ca 15 000 anställda i fler än 100 länder finns vi representerade i samtliga världsdelar. Vi har över 150 års erfarenhet inom vårt verksamhetsområde.

Produkter:
Centrifugalpumpar
Mixers / Omrörare
Membranventiler
Backventiler
Vridspjällventiler
Kul- och slussventiler
Skjutspjällventiler

Referenser: Leveranser till ett flertal vatten- och avloppsverk i Sverige och utomlands. För ytterligare information, kontakta Mikael Berglund.

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna