Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Vivab vill investera 800 miljoner i vattnet

VA-aktuellt

Vattenförsörjningen för Varbergs- och Falkenbergs kommuner ska säkras för framtida utmaningar. Nu ska 800 miljoner kronor investeras i ny vattentäkt och utbyggnader.

Styrelsen för Varbergs och Falkenbergs gemensamma VA-bolag Vivab, beslutade vid senaste styrelsemötet att stärka och bygga ut vattenförsörjningssystemet i kommunerna.

– Vårt nuvarande vattenförsörjningssystem kommer inte kunna leverera tillräckligt med vatten i framtiden eftersom både befolkningsmängd och vattenförbrukning ökar. Vi behöver långsiktigt säkra vårt dricksvatten genom att bland annat bygga ut vattenförsörjningen, säger Margareta Björksund-Tuominen, vd på Vivab, i ett pressmeddelande. 

En utredning som Vivab tagit fram tillsammans med Sweco visar på flera olika alternativ för att bygga ut vattenförsörjningen i Falkenbergs kommun och Varbergs kommun. Man har även räknat ut vad eventuella avbrott i vattenförsörjningen skulle kosta samhället. 

 – Vi behöver öka våra strategiska samarbeten och se till att vi har en beredskap vid oförutsedda händelser, till exempel leveransavbrott eller vattenburen smitta, säger Margareta Björksund-Tuominen.  

Det handlingsalternativ som VIVAB valt för utbyggnation innehåller följande åtgärder och utbyggnadsordning:

  • Ökad överföringskapacitet mellan Varberg och Kungsbacka
  • Ny vattentäkt i Varberg
  • Ny överföringsledning mellan Varberg och Falkenberg
  • Etappvis utbyggnad av ytterligare vattenverk i Falkenberg
  • Överväga avveckling av befintligt grundvattenverk i Falkenberg, alternativt att använda grundvattenverket som reservvattenverk. 
  • Dialog kring ökad överföringskapacitet mellan Falkenberg och Halmstad

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid