Annons Kamstrup 2024

FOTO: Pixhill.com

Vattnet i Everödstrakten äntligen friskt

VA-aktuellt

Boende i Everöd, Huaröd och Östra Sönnarslöv kan nu utan betänkligheter dricka fritt ur vattenkranen igen. Den kokningsrekommendation som funnits sedan i midsommar är hävd. Nätet är fritt från skadliga bakterier och virus.

– De senaste två bekräftade provserierna är godkända och visar tjänligt vatten i Everöd, Huaröd och Östra Sönnarslöv. I samråd med livsmedelsinspektörer på miljö- och hälsoskyddskontoret och externa experter kan vi nu ta ett väl förankrat beslut och häva kokningsrekommendationen, säger Inger Hansson, VA-chef i Kristianstads kommun i ett pressmeddelande.

Kommunen fortsätter att ta utökat antal prover på dricksvattnet som kommer från vattenverket i Everöd.

– De kommande veckorna är vi extra uppmärksamma på vattenkvalitén i Everödsområdet. Vi kan inte helt garantera att vi inte får bakslag men de bakteriehalter som det i så fall skulle kunna bli fråga om är då betydligt lägre än de som hittades i samband med utbrottet i juni, säger Inger Hansson.

Som Cirkulation skrivit om tidigare kommer de drabbade VA-abonnenterna att få ekonomisk kompensation för den tid de har varit utan tjänligt vatten. Abonnenter som är anslutna till både vatten- och avloppssystemet får 10,55 kronor per dygn och abonnenter som endast är anslutna till dricksvattnet får 5 kronor per dygn.

Den troliga orsaken till det dåliga dricksvattnet är att förorenat dagvatten trängt in i vattenverket i Everöd och förorenat dricksvattnet.

Orsaken till problemet åtgärdades omgående av Kristianstad kommun och mängden bakterier i vattnet minskade drastiskt. Dock uppmättes enstaka, förhöjda bakterierhalter i ledningssystemet under hela juli och augusti månad. Det var troligen bakterier som legat kvar i ledningarna sen midsommarhelgen. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid