Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Vattensatsningarna räcker inte till

VA-aktuellt

Regeringens rekordstora miljösatsning i höstbudgeten ger också vissa ökade resurser till VA-området, även om tyngdpunkten ligger på klimatfrågorna.

Regeringen vill öka takten i uppgraderingen av de kommunala avloppsreningsverken så att de ska kunna ta hand om läkemedel och andra svårnedbrytbara ämnen. Regeringen föreslår därför att satsningen på avancerad rening förstärks med ytterligare 75 miljoner kronor per år 2021 och 2022.
– Krav på avancerad rening i stora reningsverk där behov finns för vattenmiljön, måste kombineras med åtgärder i hela kretsloppet. Det är varken tekniskt, ekonomiskt eller moraliskt möjligt att förlägga hela ansvaret på reningsverken. Det måste kombineras med förebyggande åtgärder längre upp i kedjan och gemensamt ansvarstagande för kretsloppet. Exempelvis klokare läkemedelsanvändning och inte minst ökat ansvar hos läkemedelsproducenter, helt i linje med producentansvaret, kommenterar Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten, i ett uttalande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid