Annons Kamstrup 2024

Foto: Pixhill.com

Vattenkvalitet stark inom miljöteknikexport

VA-aktuellt

Vattenkvalitet är ett starkt svenskt exportsegment inom miljöteknik, allra starkast är dock energi- och resursåtervinning. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet. Bland företag med innovationskraft växer dock nya exportområden fram som hållbar stads- och transportplanering samt teknik för att minska användningen av skadliga ämnen.

Det är inte helt lätt att definiera vad som är svensk miljöteknik. Ägandet av företag kan precis som produktion respektive utveckling finnas lite varstans i världen.

I den här undersökningen är det företag som är registrerade som svenska företag i Sverige. Har de sedan utländska ägare så är det inget vi tittat på, berättar Andreas Englund, affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet för Cirkulation.

Hans slutledning utifrån resultatet i studien är att Sverige är starkast inom export av teknik för energi- och resursåteranvändning, speciellt inom områden som värmeteknik och värmepumpar, följt av vattenkvalitet.

Generellt har den starka utvecklingen av miljöteknikexport från Sverige under perioden 2003–2008 stagnerat. Exportutvecklingen inom miljösektorn har varit svagare jämfört med Sveriges totala exportökning och Sverige tycks ha haft en svagare utveckling inom miljösektorn än Europa i stort, enligt rapporten.

Studien som offentliggörs nu baseras på drygt 1 500 företag. Resultaten visar att exporten av miljöteknik generellt sett är störst till Europa och Asien. Teknik för energi- och resursåteranvändning har störst andel av exportvärdet och utgör mer än hälften av miljöteknikexporten i alla världsdelar. Vattenkvalitet har näst störst andel av exportvärdet och detta teknikområde är speciellt starkt när det gäller export till Nord- och Sydamerika.

Samtidigt är klassificering av teknikexport svår. I miljöteknikområdet kan till exempel dricksvattenhantering hamna utanför miljöteknikexportsiffrorna. ”En annan faktor som försvårar är att många företag endast till viss del arbetar med miljöteknik, vilket gör det svårare att identifiera dessa som miljöteknikföretag”, skriver författarna i rapporten.

Vatten och avlopp tillhör ett segment som växer snabbare än andra. ”Analyseras exportutvecklingen inom miljösektorn utifrån branschförändringar kan det konstateras att produkter kopplade till vatten, avfall, avlopp och återvinning samt tjänster har ökat betydligt snabbare än snittet och tillsammans stod för 48 procent av miljösektorns export”, enligt författarna.

Bland de företag som har valts ut i studien för sin innovationskraft växer nya områden fram som hållbar stads- och transportplanering samt teknik för att minska användningen av, och ersätta skadliga ämnen. Även förnybar energi är starkt bland de innovativa företagen.

– Kommersialisering och internationalisering av innovationer måste ske i en allt högre grad för att underlätta omställningen och nå 1,5 graders-målet. Denna kartläggning pekar ut viktiga marknader och visar att svensk miljöteknik är intressant på den internationella marknaden, säger Mikael Fjällström, enhetschef på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Andreas Englund menar att det är viktigt att regeringen i exportsatsningar fokuserar på de områden där Sverige är starkt, speciellt på de stora exportmarknaderna för svensk miljöteknik som är Europa och Asien. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid