Annons Kamstrup 2024
Är du annonsören? Redigera dina uppgifter här

Tomal AB


Kontaktuppgifter

Postadress

Bol 110

311 65 Vessigebro

Telefon

0346-71 31 00

E-post
info@tomal.se
Besöksadress

Bol 110, 311 65 Vessigebro

Företagsfakta

Organisationsnummer

556121-0815

Sätesort

Vessigebro

Etablerat år

1949

Antal sysselsatta

75

Årsomsättning

160 miljoner kronor

Kontaktpersoner

VD

Linda Kallenberger

Telefon: 0346-71 31 02

E-post: linda.kallenberger@tomal.se

Global Sales Manager

Fabrice Duteil

Telefon: 0346-71 31 50

E-post: fabrice.duteil@tomal.se

Försäljningschef

Uno Andersson

Telefon: 0346-71 31 27

E-post: uno.andersson@tomal.se

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna

Tomal AB är ett ingenjörsföretag grundat 1949 med egen tillverkning. Vi projekterar och tillverkar kundanpassade utrustningar för hanteringen av fasta pulvermaterial till vattenindustrin. Till exempel:

• Polymerdoserare till flockulering
• Kalk- eller sodadosering till pH-justering
• Aktivt kol dosering för borttagning av mikroföroreningar
• Storsäckstativ
• Silor för lagring av kemikalier

Vår långa erfarenhet och tekniska kompetens, samt vår kännedom av branschen gör att vi kan erbjuda lämplig utrustning till våra ­kunder.

Våra multiskruvdoserare präglas av en hög precision när det kommer till doseringsnoggrannheten av kemikalierna. Det leder till en säker och kostnadseffektiv produktion för våra kunder. Den tekniken vi har utvecklat säkerställer tömningen av silor och behållare. Därmed undviker vi driftstörningar.

Vi utför leverans, montage och service till industrier och kommuner på den svenska och den internationella marknaden.

Tomal AB profileras som ett miljöteknikföretag och vi är också verksamma i andra segment än vatten som t.ex. bioenergi, gruvor, fiskodling (RAS) eller pappersindustrin.

Tomal AB består av nära 80 medarbetare. Företaget är ett av de ledande i branschen med leveranser till kommuner och industrier.

Vår anläggning ligger i Vessigebro, strax utanför Falkenberg.

Tomal AB är en del av tyska ProMinent gruppen med säte i Heidelberg.

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna