Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Vakin

Vakin bidrar till FN:s hållbarhetsmål

VA-aktuellt

En delegation från kommunala bolaget Vakin och Umeå kommun har nyligen avslutat sitt besök i provinsen Kajiado i södra Kenya, i ett arbete för att öka kunskapsspridningen kring vattenrening och god avfallshantering. Minskad miljöförstöring, hållbar resursanvändning, och stärkta demokratiprocesser är de övergripande målen i ett treårigt Sida/ICLD-finansierade projektet.

Projektet startade i januari 2017 och är kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling, och då framför allt till målen som berör hållbara städer, hållbar konsumtion, rent vatten och sanitet, samt globalt partnerskap. Kommunala VA och avfallsbolaget Vakins uppgift är att verka för kunskapsdelning och spridning av lösningar för en bättre hantering av vattenresurser och avfall.

– Det handlar om att anpassa våra beprövade lösningar efter en ny kultur, ett nytt klimat och ett annat statsskick, något vi redan gjort i ett liknande projekt i Xi’an i Kina, säger Ingrid Undén Lindehell, HR-chef på Vakin och projektledare, i ett pressmeddelande.

Delegationen bestod denna gång av ett tiotal personer med olika expertis, bland annat specialistkompetens inom deponi och farligt avfall. Fokus låg på att, tillsammans med lokala representanter från provinsens olika departement, arbeta vidare med Kaijados VA- och avfallsplaner. Projektets mål är tydliga: efter tre år ska Kajiado ha ett utkast på en avfallsplan, på allmänna bestämmelser och regler för VA, samt ett utkast på lokala riktlinjer som styr regler för, hantering av och samarbetet mellan politiker och tjänstemän gällande avfall och VA.

För det kommunala bolaget Vakin innebär det internationella projektet kompetensutveckling internt inom ledarskap och lösningar kopplade till vatten och avfall. Även om Kenya generellt ligger efter Sverige inom VA och avfall, inför de samtidigt olika progressiva förändringar, som ett nytt totalförbjud för plastpåsar.

– Vår regering har uttalade mål kring hur Sverige ska bidra till FN:s hållbarhetsmål och Kenya är ett av de utpekade länderna, säger Tomas Blomqvist, vd på Vakin. Vår livsmiljö är beroende av andras och därför måste vi arbeta över gränserna för att lära av varandra. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid