Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Stor gasläcka på reningsverk i Trondheim

VA-aktuellt

Stora mängder metangas har läckt ut från Høvringens reningsverk i Trolla, utanför Trondheim. En säkerhetszon har upprättats kring reningsverket och landsvägen utanför verket är avstängd.

Cirka 80-85 kubikmeter metangas läcker just nu ut vid Høvringens reningsverk. Hela verket är evakuerat då explosionsrisken betraktas som hög. Även en närliggande verksamhet har evakuerats. Samtidigt stängdes landsvägen, Fylkesvei 175, av.

Det var vid 11-tiden på förmiddagen som reningsverket som hanterar 2/3 av Trondheims avlopp utrymdes efter ett gasläckage. 

– En av våra anställda upptäckte att det var mycket mindre gas än normalt. Strax efter det gick det automatiska gaslarmet, säger Merete Mauland vid Trondheim bydrift till Adresseavisen.

Försök har gjorts att stänga ventiler för att stoppa läckan från gastanken men då det inte fungerade beslutades att gasen helt enkelt får läcka ut så kontrollerat det går. Tanken bör vara tom framåt fyratiden på eftermiddagen idag, måndag. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid