Annons Kamstrup 2024

Slaget om sanningen om vatten, klimat och miljö

Internationell VA-utveckling 3/24

Påverkanskampanjer riktade mot vatten- och klimatfrågor pågår. En del direkt riktade mot dialoger om vattensamarbeten. I en rapport från Stockholm Hub on Environment, Climate and Security, har en grupp specialister gjort en litteraturgenomgång om forskningsläget och dragit slutsatser.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Rapporten är inriktad på klimatförändringar och ökande vattenbrist och hur påverkanskampanjer kan underminera till och med regeringar att ta itu med frågorna korrekt. Kampanjpåverkan kan också påverka politik för att konkret avhjälpa problem. Det går att dra en del paralleller även till svenska förhållanden ur rapporten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid