Annons Kamstrup 2024

Forskaren Sanne Smith, SLU. FOTO: Ulrika Jansson Klintberg

Skumbildning på reningsverk öppnar för PFAS-rening

VA-aktuellt

Skumfraktionering och elektrokemisk oxidation för att rena avloppsvatten och lakvatten från PFAS, har utvärderats i en avhandling från SLU. En slutsats är att det skulle kunna vara möjligt att få bort betydande mängder PFAS från avloppsvatten genom att utnyttja den naturliga skumbildningen i befintliga reningsverk.

Text/Erik Winnfors Wannberg

En forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet visar i en avhandling att PFAS ansamlas i skum vid konventionella reningsverk, en egenskap som går att utnyttja. Sanne Smith, doktorand på SLU:s institution för vatten och miljö, har riktat in sitt arbete på vatten som innehåller höga halter av PFAS. PFAS finns ofta i industriellt eller kommunalt avloppsvatten och i lakvatten från avfallsdeponier. Kan man stoppa spridningen av PFAS redan här är mycket vunnet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid