Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

SBR med pulverkol för avskiljning av mikroföroreningar

Internationell VA-utveckling

Ett tyskt avloppsreningsverk med platsbrist har undersökt möjligheten att uppnå önskad sammanlagd avskiljningsgrad (80 %) för sju mikroföroreningar med en SBR-pilot för aktivt kol i pulverform (PAK). Fällningsmedel och polymer användes för att ge korta behandlingstider och på så sätt spara plats. Avskiljningsgraden blev dock klart sämre än med konventionella separata reningssteg med PAK och efterföljande sedimentering och filtrering. Då avskiljningsraden ska vara minst 80 % över hela reningsverket bör det gå att uppfylla reningskravet genom driftoptimering av en SBR för PAK och återföring av PAK-slam till ett föregående biologiskt reningssteg.

Text/Hans Holmström

Aktivt kol i pulverform (PAK) kan enligt etablerad praxis tillsättas på tre olika sätt i ett avloppsreningsverk för att avskilja mikroföroreningar: Till ett aktivslamsteg, till filter eller till en separat flockning med efterföljande kemisk fällning och sedimentering (Ulmmetoden). Vanligen sker också någon form av slutfiltrering för att separera kvarvarande partiklar från sedimenteringen. I Tyskland och Schweiz finns 18 anläggningar enligt Ulmmetoden i fullskaledrift under 2023. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid