Annons Kamstrup 2024

VA-chef Steve Karlsson Foto: Växjö kommun

Samordnad vattenförsörjning i Kronoberg

VA-aktuellt

Länsstyrelsen i Kronoberg har beviljat Växjö kommun ett bidrag med upp till 647 500 kronor till en kommungemensam utredning om möjligheterna till samordnad vattenförsörjning för Växjö, Ljungby, Alvesta och Lessebo kommuner.

Utredningen ska klargöra förutsättningarna och föreslå ett framtida system som långsiktigt täcker behovet av dricksvatten. Utredningen ska bland annat ta hänsyn till kommunernas förväntade tillväxt och påverkan av klimatförändringar. Utredningen beräknas vara klar i november 2020.
– Vatten är vårt viktigaste livsmedel och för att kunna möta framtidens behov av dricksvatten i regionen kommer samarbete att spela en viktig roll. Liknande samarbeten finns på andra håll i landet, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.
Med utredningen vill kommunerna se över nuvarande system med tillgång på råvatten, i förhållande till produktion och distribution av dricksvatten, och det framtida behovet för respektive kommun med tidshorisonten till 2050. Utredningen ska också ge förslag på möjliga system för gemensam vattenförsörjning.
– Utgångspunkten ska vara att samordna befintliga resurser och öka resurserna i samverkan, istället för att varje kommun löser det utifrån eget behov. Därför vill Växjö, Ljungby, Alvesta, och Lessebo kommuner gemensamt utreda hur vattenförsörjningen kan ordnas, säger Steve Karlsson som är VA-chef i Växjö kommun.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid