Annons Kamstrup 2024

Arkivbild. Foto: Erik Winnfors Wannberg

Samarbete kring validering av VA-lärande

VA-aktuellt

Den kommunala arbetsgivarorganisationen Sobona, fackförbunden Transport och Kommunal samt branschorganisationerna Svenskt Vatten och Avfall Sverige, har ingått ett unikt samarbete kring branschvalidering av lärande i arbetet.

Det handlar om vad anställda inom VA samt avfallshantering och återvinning lär sig jobbet på jobbet och hur den kunskapen kan visas. Arbetsmarknadens parter har tillsammans med Svenskt Vatten och Avfall Sverige gemensamt tagit fram en så kallad branschvalidering för ett antal yrken inom dessa områden för att yrkeskunskapen som kommer genom det lärande som sker i arbetet ska kunna värdesättas, valideras. Branschvalideringen ska kunna synliggöra faktisk kunskap och kompetens och resulterar i intyg eller yrkesbevis.
– Vi är mycket glada att på detta konkreta sätt kunna stötta våra medlemmar i deras arbete med kompetensförsörjning. När medarbetarnas kompetens kan valideras och synliggöras  ökar det också attraktiviteten för branschen. Det förbättrar matchningen samtidigt som det underlättar rekrytering, introduktion och praktik, säger Per Nordenstam, vd på Sobona, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid