Annons Kamstrup 2024
Är du annonsören? Redigera dina uppgifter här

Yara AB


Kontaktuppgifter

Postadress

Box 4505

203 20 Malmö

Besöksadress

Östra Varvsgatan 4, 211 75 Malmö

Filialer, etc

Malmö, Stockholm, Göteborg, Köping

Företagsfakta

Organisationsnummer

556042-6792

Sätesort

Malmö

Kontaktpersoner

Försäljning Vapor Phase

Jenny Schmitz

Telefon: 070-595 17 30

E-post: jenny.schmitz@yara.com

Försäljning BioNäring

Håkan Mattsson

Telefon: 070-698 06 45

E-post: hakan.mattsson@yara.com

Produktion och service

Hans Schönning

Telefon: 070-385 80 05

E-post: hans.schonning@yara.com

Försäljning YaraNutriox

Magnus Christoffersen

Telefon: 0720-83 69 59

E-post: magnus.christoffersen@yara.com

Säljsupport YaraNutriox

Kalli Olsson

Telefon: 073-707 62 61

E-post: kalliroi.olsson@yara.com

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna

Yara erbjuder kunskap, produkter och lösningar till våra kunder samtidigt som vi värnar om jordens resurser och miljö.

Yara är ett internationellt företag med ca 17.000 anställda som är aktiva i ca 60 länder.

I Sverige arbetar Yara med bl.a. biologisk behandling av avloppsvatten, luftrening från avlopp- och avfallsanläggningar samt biogas, växtnäring, teknisk ammoniumnitrat, foderfosfat, rening av kväveoxider, betongmedelstillsats och mycket mer.

Inom VA-området erbjuder Yara helhetslösningar för biologisk vattenbehandling och rening av luft från aggressiva, giftiga och illaluktande gaser som t.ex. svavelväte i avlopps- och avfallsanläggningar genom vårt Yara Odor and H2S Solutions-koncept. Förekomst av svavelväte är en viktig arbetsmiljöfråga och ligger bakom mycket kostsam förstörelse av material och utrustning genom sin kraftiga korrosion.

Vår erfarenhet från VA-branschen sträcker sig från 1980-talet med bl.a. YaraNutriox-konceptet. Det är en driftsäker biologisk process som effektivt förhindrar uppkomst av svavelväte i avloppssystem, men även eliminerar redan bildat svavelväte genom biologisk oxidation. Processen verkar vid problemets källa genom att YaraNutriox, som är en specialnitratlösning, doseras in exakta mängder där och när den behövs, i avloppssystem eller reningsverket. Med hjälp av komplexa modeller och doseringsutrustning får du en optimal dosering, så att du kan åtgärda luktklagomål från närboende och minska risken för att personalen exponeras för den mycket giftiga gasen.

Yaras produktportfölj inom VA-området inkluderar även enheter för oxidation och kol (OC), som involverar tekniska metoder för att rena luft från giftiga och illaluktande gaser. Med OC-sortimentet av lösningar är det möjligt att välja mellan flera olika teknologier såsom UV-, ozon- och kolfilter. Våra kombinerade OC-enheter förhindrar dålig lukt med UV-ljus och aktivt kol i motsats till att endast använda aktivt kol för att absorbera illaluktande föroreningar. Konceptet erbjuder även ett komplett program för service- och underhållsarbeten, vilket ger kunden många fördelar som t.ex. att trygga arbetsmiljön, få kontroll över kostnaderna och erhålla garanti för tillfredsställande funktion. Alla OC-enheter är utrustade med säkerhetsfunktioner för att säkerställa ett säkert och effektivt avlägsnande av dålig lukt. Alla våra produkter är i full överensstämmelse med EU:s säkerhetsdirektiv och uppfyller alla standarder för hälsa, säkerhet och miljöskydd.

Yara levererar även specialprodukter inom BioNäring i nära samarbete med kunden. Vi erbjuder våra välkända produkter som Nutriol N, Nutriol NP5, Fosforsyra m.fl.

Yara strävar alltid efter att i samarbete med kunden leverera driftsäkra och trygga helhetslösningar samt att vara en ansvarsfull, kompetent och pålitlig leverantör.

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna