Annons Kamstrup 2024

Ill: Lidköpings kommun/Sweco

Så kan Lidköpings reningsverk bli

VA-aktuellt

Lidköpings kommun presenterar nu den förstudie som ska ligga till grund för Lidköpings nya reningsverk.

Lidköpings kommun har med hjälp av Sweco analyserat tre möjliga koncept för Lidköpings framtida avloppsrening. Reningsverket ska byggas på en ny plats och med betydligt högre kapacitet än dagens reningsverk.

Det koncept som Teknisk Service på Lidköpings kommun tillsammans med Sweco förordar innebär försedimentering av inkommande partiklar och ett aktivslamsteg med efterföljande sedimentering där slammet behålls inne i reningsanläggningen.

Därefter förbereds för en ozonering för att reducera läkemedel och mikroföreningar samt ett efterföljande litet bärarmaterialsteg för att reducera nedbrytningsprodukter innan vatten slutligen filtreras i ett skivfilter. För att minimera kemikaliebehovet förses verket med biologisk fosforrening vilket också möjliggör framtida utvinning av 30 – 60 procent av fosforn till granuler på anläggningen.

Anläggningen förbereds alltså för eventuella framtida krav på fosforåtervinning och läkemedelsrening.

De övriga koncept som utretts är (2) försedimentering, aktivslamsteg med efterföljande membranfiltrering samt förberett aktivt kolfilter. (3) Förfilter, aktivslamsteg med efterföljande sedimentering, förberedd ozonering, litet bärarmaterialsteg samt skivfilter. Den biologiska fosforreningen skulle i det här konceptet vara försett med Anammox.

Reningsverket ska klara en belastning på 57 000 pe. Budgeten är för närvarande på 575 miljoner kronor. Nästa steg i processen är vidare politiska beslut. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid