Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Arkivbild. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Reningsverk bra på mikroplaster

VA-aktuellt

Kartläggningar vid Gryaab i Göteborg respektive Käppalaverket på Lidingö, visar att reningsverk är mycket effektiva på att avskilja mikroplaster. Samtidigt innehåller avloppsslammet mindre volymer mikroplaster än vad som tidigare uppskattats.

En ny rapport från Svenskt Vatten utveckling visar att Ryverket i Göteborg avskiljer 99 procent av de mikroplaster som kommer in med avlopps- och dagvatten. Effektiva rensgaller står för 30 procent av avskiljningen, sedan bryts cirka 40 procent helt eller delvis ned i reningsverkets rötningsprocess. I slutänden återfanns cirka 60 procent av inkommande mikroplaster i Ryaverkets slam. En tidigare genomförd studie (2018) vid Sjölundaverket i Malmö pekade mot att cirka 40 procent av mikroplastmängden där återfanns i deras slam. Det här skiljer sig mycket från äldre studier där cirka 98 procent av mikroplastvolymen beräknades hamna i slammet. Koncentrationer av mikroplaster per personekvivalent motsvarade i de nu undersökta verken 5-8 gram per år. De mängder mikroplaster som kommer in till reningsverk, som tidigare angetts av Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet, har legat upp till tio gånger högre än halterna i den här studien.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid