Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Produktionen av biogas över två terrawattimmar

VA-aktuellt

Sverige har ökat sin produktion av biogas mellan åren 2015 och 2016. Dessutom fortsätter trenden att alltmer av denna biogas blir uppgraderad till fordonsgas. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Trenden uppåt för biogas fortsätter. Den totala produktionen av biogas i Sverige har nu passerat två terawattimmar (TWh) och uppgick år 2016 till 2 018 GWh biogas, en ökning med fyra procent sedan föregående år.

– Nära hälften av biogasproduktionen sker i 34 samrötningsanläggningar, och det är där biogasproduktionen också ökat mest under 2016. Avloppsreningsverken, som är flest till antalet och har störst installerad rötkammarvolym, stod för 35 procent av biogasproduktionen, säger Johan Harrysson vid Energimyndighetens analysavdelning, i ett pressmeddelande.

Totalt finns 279 anläggningar som producerar biogas. Hälften av dessa anläggningar är reningsverk som producerar 35 procent (709 GWh) av all biogas.

– De kommunala reningsverken omvandlar vårt avloppsvatten till värdefulla resurser som renat vatten, biogas och gödningsmedel. Biogasanvändningen måste främjas om vi ska få en fungerande lokal cirkulär ekonomi som minskar vår miljöpåverkan. Regeringen behöver därför snarast fatta beslut gällande fosforförordningen med återföringsmål för fosfor och kväve samt ett regelverk för säkra och hållbara kretslopp, kommenterar Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten.

Av den producerade biogasen gick 64 procent till uppgradering till fordonsgas (1 296 GWh) och 20 procent till värme (394 GWh). Biogas som facklas bort minskade något och uppgick till nio procent. Resterande biogas gick till elproduktion och industriell användning (tre procent vardera). Vid samrötningsanläggningarna uppgraderades 88 procent av biogasen och vid avloppsverken 62 procent. Vid gårdsanläggningarna användes merparten av biogasen för värme och el, medan 25 procent gick till uppgradering.

På branschorganisationen Energigas Sverige vill de ansvariga se en långsiktig strategi.

– Det är glädjande siffror som visar att svensk biogasproduktion ändå har viss medvind, trots hård konkurrens senaste året. Att vi nu får tydliga politiska signaler om biogasens viktiga roll inger hopp för framtiden. Nu krävs fortsatt fokus på att ta fram en långsiktig strategi där biogasens alla nyttor värderas. Regeringens aviserade biogasutredning är en viktig del i det arbetet, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid