Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Prioritering av avancerad rening viktig

VA-aktuellt

En studie i Skåne visar på betydande utsläpp av läkemedel vid sju reningsverk. Vid ytterligare tio reningsverk finns risk för att halterna överskrider säkra nivåer. Projektet ska bidra till en regional arbetsmetod för att prioritera reningsverk för avancerad rening.

Utsläppen av läkemedelsrester från reningsverken i Skåne till recipienterna är betydande. Det konstateras i studien  ”Läkemedel i vattenrecipienter – hur prioriterar vi framtidens rening?” Studien har genomförts av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Region Skåne och Högskolan Kristianstad. Målet med hela projektet har varit att få fram en regional arbetsmetod som ska underlätta att ta fram underlag för att utvärdera vid vilka reningsverk som avancerad rening bör införas. En möjlig prioriteringsordning över uppgraderingen av skånska reningsverk fanns också på önskelistan för studien.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid