Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Prästjordens vattentäkt till höger, Fotstad till vänster.

PFAS har upptäckts i två vattentäkter i Halmstad

VA-aktuellt

Kommunalägda LBVA har upptäckt PFAS i vattentäkterna Prästjorden och Fotstad i Halmstad. Miljönämnden i Halmstad startar nu en utredning av föroreningens utbredning, risker och orsak. De ansvarar för tillsynen inom vattenskyddsområdena. Utredningen ska ge svar på föroreningens källa och spridning.

Text/Erik Winnfors Wannberg

LBVA har tagit extra vattenprover i vattentäkterna och då upptäcktes förekomsten av PFAS. De enstaka prover som analyserats ligger långt under nuvarande gränsvärde på 90 ng/l för PFAS4 men över kommande gränsvärden.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid