Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ill: Pixhill.com

Perfluoerade ämnen i brandskum miljöfarliga

VA-aktuellt

Det är inte bara den numera borttagna perfluoerade kemikalien PFOS som skapar miljöproblem från brandsläckningsskum. En ny studie visar att brandskum innehåller farliga kemikalier som kan förstöra dricksvattnet och misstänks kunna orsaka cancer och andra sjukdomar.

Det är forskare vid Örebro universitet som på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, undersökt brandsläckningsskum och vilka effekter det har på människa och miljö. Studien visar att även dagens brandskum innehåller farliga kemikalier som kan förstöra dricksvattnet och orsaka cancer och andra sjukdomar.
– Även den nya generationen skum som ska vara miljövänligare innehåller fluorkemikalier som aldrig kommer att brytas ner i miljön. Och om vi fortsätter släppa ut kemikalier som miljön inte klarar av att bryta ner kommer vi få en ohållbar situation, det är bara en tidsfråga, säger Anna Kärrman, forskare i kemi vid Örebro universitet i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid