Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ILL: Peab

Ombyggnaden av Västerviks reningsverk görs av Peab

Branschnytt

Peab har fått uppdraget att bygga om och till Lucerna reningsverk i Västervik. Beställare är Västervik Miljö och Energi AB och kontraktssumman för entreprenören uppgår till 248 miljoner svenska kronor.

Text/Redaktionen Cirkulation

Lucerna reningsverk i Västervik, som renar avloppsvatten åt Västerviks stad, ska genomgå en omfattande om- och tillbyggnad. Anläggningen byggdes 1972 och behöver uppgraderas för att möta skärpta lagar och miljökrav samt skapa förutsättningar för att hantera en ökad mängd avloppsvatten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid