Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Chalmers

Olof Bergstedt hedersdoktor

VA-aktuellt

Dricksvattenexperten Olof Bergstedt, Göteborg har utsetts till hedersdoktor vid Chalmers. Den 18 maj utser Chalmers tre nya hedersdoktorer.

Tre forskare utses till hedersdoktorer på Chalmers 2019. Atilla Incecik hedras för sin pionjärinsats inom maritim miljöforskning. Olof Bergstedt uppmärksammas för sina forskningsinsatser som dricksvattenexpert där han bidragit till en säkrare dricksvattenförsörjning. Samtidigt utses Atilla Incecik som hedras för sin pionjärinsats inom maritim miljöforskning och Tomoko M Nakanishi för sin interdisciplinära forskning om växters fysiologi och att hon utvecklat banbrytande nya avbildningsmetoder. 

Olof Bergstedt har en civilingenjörsexamen från Chalmers och är numera adjungerad professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Han är även dricksvattenspecialist vid Kretslopp och vatten i Göteborg. Bergstedts forskning har bestått i att utveckla och förbättra dricksvattenberedningen i vattenverk och därmed även människors hälsa. Han har också bistått nationella vattenkatastrofgruppen Vaka vid vattenkriser i Sverige.

Olof Bergstedt utses till hedersdoktor för sin betydande forskargärning inom området tillämpad dricksvattenteknik där han varit central genom att bidra med sin dricksvattenexpertis och stärka samarbetet mellan dricksvattenforskare vid Chalmers och vattenproducenter i Sverige och Norden. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid