Annons Kamstrup 2024

Biologen Faisal Ahmad Khan.

Ny teknik för avancerad avloppsrening

VA-aktuellt

Forskare från Örebro universitet utvärderar oxidationsprocessen elektro-peroxon för avancerad avloppsrening. I studien undersöks förmågan att ta bort läkemedelsrester, bekämpningsmedel, ytaktiva ämnen, antibiotikaresistenta bakterier och virus.

Biologiforskare Faisal Ahmad Khan fått över två miljoner kronor från KK-stiftelsen för att utvärdera en möjlig lösning för avancerad avloppsrening.
– Det finns ett akut behov av nya avancerade behandlingsmetoder för att ta bort dessa bioaktiva och långlivade mikroföroreningar och deras biprodukter, säger Faisal Ahmad Khan, som är forskare inom biologi vid Institutionen för naturvetenskap och teknik, i ett pressmeddelande.
Faisal Ahmad Khan menar att vanlig ozonering inte är särskilt effektiv mot läkemedelsrester.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid