Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Nackademin

Nackademin introducerar nya YH-kurser inom infrastruktur och VA-teknik

Branschnytt

Utbildningsföretaget Nackademin ansöker till Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få starta 18 yrkeshögskolekurser (YH) som svar på de växande kraven och behov inom bland annat infrastruktur och VA-teknik. Bland dessa kurser är två helt nya initiativ från branschen: “Underhåll och renovering av broar och vägar” samt “Skyfalls- och dagvattenhantering”.Bakom expansionen av utbildningsutbudet ligger en stor efterfrågan från branschen på specialiserad kompetens inom dessa områden. Nackademin skriver i ett pressmeddelande att ”…det finns ett ökande behov av specialister inom blå-grön infrastruktur som kan integrera miljövänliga och hållbara metoder i samhällsplaneringen och dagvattenhanteringen.

– Vi ser en hög efterfrågan på dagvattenkompetens. Även skyfallskompetens efterfrågas och spås fortsätta vara ett hett ämne givet klimatförändringarna och översvämningsproblemen i Sverige. Att tillgången på denna kompetens ökar är en förutsättning för fortsatt expansion inom dagvattenområdet, både för oss och resten av branschen,säger Patrik Andersson, VA-motor hos FVB Sverige AB, i pressmeddelandet. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid