Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Landshövdingar vill ändra vattenlagstiftning

VA-aktuellt

Regeringen behöver ändra vattenlagstiftningen för att underlätta för åtgärder vid torka och vattenbrist. Det anser landshövdingarna i sju län som gått samman om en skrivelse för att informera regeringen om vattenbristen.

Det är landshövdingarna i Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötland som i en skrivelse den 9 november informerar regeringen om den svåra torkan i södra Sverige och den ökade samhällsberedskap och lagändring som de anser att den kräver. De pekar på att viktiga stora råvattentäkter som Bolmen och Mien har akut låga nivåer och att både grund- och ytvattennivåer i stora delar av södra Sverige är extremt låga.

”Dagens vattenlagstiftning är grundad i behovet av markavvattning, som självklart också kvarstår för en effektiv livsmedelsproduktion och en fungerande infrastruktur. Med den problematik problematik som beskrivs ovan ser vi idag ett stort behov av vattenfördröjande åtgärder vid torka. Vattenlagstiftningen idag medger inga undantag för akuta vattenfördröjande åtgärder eller mindre avsteg från vattendomar, inte ens vid force majuere. Inför den proposition om vattenverksamhet som regeringen förbereder finns därför behov av att en särskild regel införs i lagstiftningen i händelse av torka. Processen att ompröva eller upphäva vattendomar behöver också förenklas”, skriver landshövdingarna till regeringen.

De passar också bland annat på att uppmärksamma behovet av nationell samhällsberedskap för torka på samma sätt som för översvämning och särskilt vikten av den nationella vattenkatastrofgruppen Vaka, vars finansiering idag är oklar. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid