Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Gävle 2021. FOTO: Gästrike Vatten

Ineffektivt med försäkringskrav

VA-aktuellt

Den omfattande ekonomihanteringen kring försäkringsfrågor tar för mycket resurser från VA-branschen. Det menar Johanna Sörensen vid Lunds universitet. Hon anser att Danmark har en bättre modell.

Försäkringsbolag har betalat ut nära 1,9 miljarder kronor till hushåll till följd av extremvädret i Gävle 2021, det uppger Ekonomiekot. Försäkringsbolag har nu börjat begära pengar i vidareersättning från kommunala Gästrike Vatten. En beräkning är att kraven i slutänden kan handla om cirka 1,2 miljarder kronor, med motiveringen att de omfattande skadorna av regnovädret beror på brister i det kommunala VA-systemet. Kraven avvisas till stora delar av Gästrike Vatten. Deras beräkning visar på att de kan vara ersättningsskyldiga på nivån cirka 250 miljoner kronor.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid