Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Hydrologisk funktion för trottoar med permeabel asfalt och bottentätning 

Internationell VA-utveckling

Två hydrologiska modeller har jämförts för att beskriva de hydrologiska effekterna av permeabel asfalt på trottoar. Båda modellerna fungerade väl i en fältstudie i Trondheim med lite fördel för den enklare reservoarmodellen.

Text/Jörgen Hanaeus

Bottentäta trottoarer med permeabel asfalt är lämpliga för platser med låg infiltrationskapacitet eller hög grundvattenyta. Föreliggande studie har tillämpat två modeller för att simulera utflödet från systemet med permeabel asfalt: en SWMM-LID (Low Impact Development) modell och en reservoarmodell.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid