Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Högre krav på dricksvatten i EU-förslag

VA-aktuellt

Kraven på dricksvattnet inom EU måste bli högre, det måste bli enklare för allmänheten att kolla kvaliteten och rent vatten måste bli en lagstadgad rättighet för alla. Det hävdar EU-kommissionen, som presenterat ett förslag till förändringar av EU:s dricksvattendirektiv från 1998.

Det nya förslaget började ta form sedan vattenrörelsen ”Right2Water” samlat in över 1,8 miljoner namnunderskrifter på ett reformförslag som presenterades för kommissionen i december 2013. Kommissionen har sedan dess samlat in information i vattenfrågor och gjort opinionsundersökningar om vattnet bland EU-medborgare och nu har alltså förslaget till förändringen av direktivet blivit klart.

I det föreslår kommissionen att 18 nya begränsningar ska införas när det gäller virus, bakterier och miljögifter. Bland annat föreslås att klorat och klorit införs som standard vid vattenkontroller, med en gräns på 0,25 mg/l, vilket är tre gånger mindre än Världshälsoorganisationen (WHO) föreslagit. Kommissionen vill ha lägre gränser, eftersom de två ämnena enligt kommissionen visat sig vara extra farliga för barn.

Kommissionen föreslår också att alla EU-medborgare ska ha rätt till rent dricksvatten. I Rumänien till exempel, har bara drygt hälften av medborgarna det i dag.

– Det ska bli tydligt att även situationer där det inte handlar om stabilt boende, som flyktingläger, nomadläger och tältstäder vid naturkatastrofer, ger rätt till rent vatten. I dag ser inte EU-fördragen detta som en rättighet, förklarar en av kommissionens talesmän, Enrico Brivio, för Cirkulation.

Om förslaget går igenom kommer kommissionen att kunna starta ett så kallat överträdelseförfarande mot de länder som inte garanterar dricksvatten till sina medborgare, vilket i slutändan kan leda till höga böter. Dessutom vill kommissionen ge enskilda personer eller grupper rätt att stämma stater inför domstol om de anser att de inte har tillgång till rent dricksvatten.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

En annan stor nyhet är att vattenbolagen måste göra alla testresultat lätt tillgängliga för allmänheten, till exempel genom att lägga ut dem på internet. Meningen är att konsumenternas förtroende för vattenkvaliteten ska öka, så att förbrukningen av flaskvatten minskar. Kommissionen hoppas på en minskning med minst en femtedel inom loppet av några år, även genom att allt fler dricksfontäner öppnas i städerna.

– Det kommer att göras kampanjer, men främst hoppas vi att minskningen av plastflaskorna kommer av sig själv när förtroendet för kranvattnet ökar, konstaterar Enrico Brivio.

Kommissionen vill också skärpa reglerna när det gäller de material som får användas för vattenledningar. Den vill att reglerna blir lika för hela EU på området. Hela ledningssystemet inom EU bör också ses över, anser den.

Förslaget måste nu diskuteras i EU-parlamentet och inom EU-rådet. Den totala kostnaden på mellan 60 och 70 miljarder kommer att läggas på vattenbolagen, och i sista hand på konsumenterna.

– Vår förhoppning är att det inte tar mer än ett år för förslaget att diskuteras och röstas igenom, så att det är klart innan EU-valet 2019, säger Enrico Brivio. (Kristina Wallin/Italien)

Läs mer:

EU-kommissionens förslag 2017/0332

EU-kommissionen positiv till medborgarinitiativet (Cirkulation 2014, för prenumeranter)

KW

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid