Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Anders Kristensson

Grundvattentillgångar i Halland och Båstad kartläggs

VA-aktuellt

Flygmätningar av grundvattentillgångar kommer att genomföras i Falkenberg, Laholm och Båstad. De rekordlåga grundvattennivåerna under 2017 gör att nya grundvattentäkter är väldigt värdefulla.

Det är SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, som ska söka efter nya grundvattentillgångar i Halland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång i början av oktober med ett undersökningsområde öster om Falkenberg och ett på Laholmsslätten inom Laholms och Båstads kommuner.

Grundvattennivåerna i sydvästra Sverige har varit rekordlåga i år vilket bland annat har lett till långvariga bevattningsförbud i flera kommuner.

– Förhoppningsvis kan de nya flygmätningarna hjälpa oss att hitta nya grundvattenförekomster som minskar problemen med vattenförsörjningen i framtiden, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU, i ett pressmeddelande.

Flygmätningarna i Halland har möjliggjorts genom en omprioritering av SGUs verksamhet.

Det är den danska tekniken Skytem som används. Metoden bygger på elektromagnetiska mätningar med mätinstrument som sitter på en stor ram, som hänger 40 meter under helikoptern. För undersökningen sveper helikoptern över området på cirka 70 meters höjd.

Mätutrustningen skickar iväg elektromagnetiska pulser som går ner i marken. En antenn registrerar hur den elektromagnetiska pulsen har förändrats. Baserat på dessa mätningar kan jordens elektriska ledningsförmåga kartläggas till stora djup. Olika jordlager har olika elektriska egenskaper, och därför kan geofysiker och geologer använda informationen till att kartlägga vilka typer av skikt som marken inne­håller. Kartläggningen kan göras med relativt god upplösning ner till cirka 200 meters djup.

Skikt som består av lera eller innehåller saltvatten har en låg elektrisk ledningsförmåga, medan skikt som består av kalk, sand eller grus, som ofta kan utnyttjas som grundvattenmagasin, har höga motståndsvärden.

Genom dataanalyser kan en beskrivande modell byggas upp för hur de olika sedimentära enheterna breder ut sig i marken i tre dimensioner.

Förutsättningarna för att få fram bra resultat av TEM-mätningarna i Halland bedöms av SGU som mycket goda. Undersökningarna har redan ett starkt stöd av såväl de berörda kommunerna Falkenberg, Laholm och Båstad och Länsstyrelserna i Halland och Skåne.

Efter genomförda mätningar kommer en tolkning av data ske, och preliminära resultat bör vara tillgängliga innan sommaren 2018.

Mätningarna utförs av det danska företaget Skytem Aps på uppdrag av SGU. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid