Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Jörgen Hanaeus.

Grå- och svartvatten i separata ledningar

Cirkulation 2/19

Världens enligt uppgift första semicentraliserade vatten-och avloppssystem med återföringsmöjligheter för vatten, näring och energi har byggts och följts upp i Qingdao, Kina, för 120 000 pe.

Text/Jörgen Hanaeus/Internationell VA-utveckling

Toalettavfall och köksavloppsvatten har samlats i svartvattenledningar och det övriga avloppsvattnet i gråvattenledningar, där recirkulation tillämpats. I slutänden har båda systemen, gråvattnet efter recirkulation till toalettspolning, anslutits till ett avloppsreningsverk. Systemen analyserades via provtagning längs näten och de erhållna värdena ställdes mot teoretiskt förväntade siffror. I vissa områden kunde stora avvikelser konstateras; högre värden (N, P, COD, SS) för gråvattnet och lägre än förväntat för svartvattnet. Orsaken förklarades vara felkopplingar mellan systemen, som i flera fall kunde detekteras utifrån funna differenser.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid