Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Gemensamt VA-bolag i Västmanland närmare

VA-aktuellt

Västerås, Hallstahammar och Surahammar går vidare med sitt arbete för att bilda ett gemensamt VA-bolag.

I september 2019 skrev Mälarenergi, Hallstahammars och Surahammars kommuner under en avsiktsförklaring om att undersöka förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för drift och utveckling av VA-verksamheterna i respektive kommun, något Cirkulation skrivit om tidigare. Under 2020 genomfördes en förstudie för att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation. Nu närmar sig ett beslut.
Rapporten som presenterades under 2020 pekade på ett antal faktorer att förhålla sig till vid bildandet en gemensam organisation, varav en av rekommendationerna var att den organisationsform som var mest lämplig var ett gemensamt ägt VA-bolag.
– Vi har redan god samverkan med Mälarenergi inom flera områden som elnät, fiber och fjärrvärme, så för oss är det naturligt att även titta VA-området. Tillsammans ser jag kan vi säkra kompetens och resurser över tid samt se över möjligheten till redundans för dricksvattenförsörjningen. Allt till nytta för våra medborgare och miljön säger Carin Becker-Åström, kommunchef Hallstahammar, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid