Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ida Andersson. FOTO: Privat

Forskarskola ska lösa vattenproblem

VA-aktuellt

En tvärvetenskaplig forskarskola ledd av kulturgeografer, statsvetare, sociologer och kemister, ska arbeta med långsiktig vattenförsörjning. Går det verkligen att kombinera viljan att bygga förtätat och strandnära, och samtidigt ha en hållbar vattenförvaltning?

I en ny tvärvetenskaplig forskarskola samarbetar sju doktorander med bland annat Karlstad och Örebro kommun. Forskarskolan finansieras med nära 37 miljoner kronor av forskningsrådet Formas.
– Dagens insatser för hållbart samhällsbyggande med förtätning och strandnära bostäder kan medföra sämre förutsättningar för att hantera vatten. Risken ökar till exempel för översvämningar när avloppsledningar överbelastas, säger Ida Andersson, forskare i kulturgeografi vid Örebro universitet, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid