Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Anders Finnsson. FOTO: Svenskt Vatten

Förbättrad slamkvalitet med Revaq

Cirkulation 3/18

Slamgödsling är, och har alltid varit, kontroversiellt. Den intensiva slamdebatten har lett till att det framgångsrika uppströmsarbete som de Revaq-certifierade reningsverken bedriver har hamnat i skymundan. Men faktum är att de genom sitt trägna detektivarbete är miljöhjältar i det tysta.

Text/Lise-Lotte Nilsson

Slamcertifieringssystemet Revaq har inte lyckats desarmera denna känsliga fråga trots att Revaq-reglerna är tuffare än både gällande och föreslagen slamlagstiftning. Bland annat mäts ett 60-tal ämnen i slam och åkermark till skillnad från de sju som är dagens krav. Till 2025 ska kadmiumhalten ner till 17 milligram per kilo fosfor för att ingen ackumulering ska ske. Några verk klarar eller tangerar redan detta krav.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid