Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Fel fokus i rapportering kring mikroplaster

VA-aktuellt

Rapporteringen om mikroplaster riskerar att ge frågan ett felaktigt fokus och perspektiv. Forskare från Danmark och Sverige ber nu om varsamhet och balans i diskussionen.

Forskare i vid Danmarks tekniska universitet och Chalmers i Göteborg ifrågasätter hur diskussionen om farorna med mikroplaster förts under de senaste åren. Inte minst diskussionen om eventuell förekomst av mikroplast i kranvatten väcker frågor hos forskarna. Dels för att det finns andra spridningsvägar för mikroplaster som är betydligt större. Dels för att de misstänker att de få undersökningar som gjorts rörande mikroplaster i dricksvatten kan bygga på felaktigheter i provtagningen.

Nanna Hartmann på DTU förklarar i Danmarks Radio (DR) hur de gjort ett test där de tagit två glas vatten, ett övertäckt och ett öppet. En kollega till henne tog mellan provomgångarna av sig en fleecetröja i rummet. Försöket gjordes tre gånger.

– I det glas som stått övertäckt fann hon i genomsnitt mellan noll och tre partiklar mikroplast. I det öppna glaset fann hon i genomsnitt 15 partiklar i de 800 millilitrerna vatten, berättar Nanna Hartmann för DR.

I en vetenskaplig artikel i Science of The Total Environment skriver forskarna: ”Det är rimligt att anta att de mängder mikroplastfiber som rapporterats funnet i dricksvatten är det samma som den mängd som hamnar i ett glas med vatten som står på en köksbänk genom nedfall av damm och luftpartiklar som till största delen består av mikroplastfibrer från kläder.”

Det dansk/svenska forskarlaget ifrågasätter tidigare studier av kranvatten, bland annat för att de saknat bekräftande studier på det syntetiska ursprunget av funna partiklar. Istället vill de ändra fokus till de stora och mer oroande källorna till mikro- och nanoplaster, som kommer från vår dagliga användning av plastmaterial.

– Det är oroväckande att plastskräp hittas på så många ställen och det är viktigt att framtida forskning studerar effekter av både mikro- och nanoplaster. Vi utsätts för betydligt större mängder plast och deras kemikalier genom annan plastexponering än genom födan. Vi hoppas därför att vi framöver kan prata mer om plastkonsumtionen i sin helhet, säger Therese Karlsson från Chalmers i ett pressmeddelande. (EW)

Läs mer:

A critical perspective on early communications concerning human health aspects of microplastics

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid