Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Sobacken i Borås är platsen för stadens nya samlokaliserade energi- och miljöcenter (visionsbild).

En halv miljard täcker Sobackens fördyring

VA-aktuellt

Det nya reningsverket och kraftvärmecentret i Borås håller inte kostnadsramen. Kommunsstyrelsen i Borås föreslår 500 miljoner kronor i utökad investeringsram för Energi- och miljöcenter. Kommunfullmäktige får ta ställning till förslaget vid nästa sammanträde.

Kommunstyrelsen föreslår vid sitt kommande möte 4 december att Kommunfullmäktige beviljar en utökad investeringsram för Energi- och Miljöcenter, EMC, med 500 miljoner kronor.

Bakgrunden är att Borås Energi och Miljö begärt en utökad investeringsbudget på 500 miljoner kronor eftersom man befarar att EMC, med kraftvärmeverk och avloppsreningsverk på Sobacken, blir en halv miljard dyrare är planerat, något Cirkulation skrivit om tidigare.
Dessutom avsätts en riskpott på 150 miljoner kronor för de risker till ytterligare fördyringar som bolaget tidigare aviserat.

Som en konsekvens av detta, samt av försämrade marknadsutsikter för exempelvis elpriser, föreslår Kommunstyrelsen också att Borås Stad ger ett aktieägartillskott till Borås Stadshus AB med 450 miljoner kronor. Aktieägartillskottet ska inte att belasta Borås Stads resultat, och därmed inte skattekollektivet, skriver staden i ett pressmeddelande.

Fördyringar på över en halv miljard i projektet är redan konstaterade men siffran kan alltså stiga ytterligare. Prislappen ser ut att hamna på minst 3,9 miljarder kronor.

Det var i maj 2015 som Borås kommunfullmäktige beslutade om den stora infrastruktursatsningen inom den dåvarande budgeten 3 167 miljoner kronor. Avloppsreningsverkets del i den budgeten var 1,36 miljarder. Anläggningen byggs just nu sju kilometer söder om Borås. 

En utredning presenterades tidigare i höstas där det konstaterades att Borås Energi- och Miljö underskattat projektets storlek och komplexitet. Framförallt har man inte tillräckligt utrett dragningen av en överföringsledning (inklusive en pumpstationen i Gässlösa där dagens reningsverk ligger), som står för den större delen av fördyringen. När det gäller projektet med överföringsledning har projekteringen fått göras om ett antal gånger på grund av förändringar i ledningsdragningen. Den ursprungligt tänkta dragningen har på vissa delsträckor, lämnats och projektet har tvingats välja dyrare alternativ av olika orsaker. Pumpstationens komplexitet var också underskattad i de första underlagen. Kostnaden för överföringen som också lyfter avloppsvattnet 25 meter budgeterades ursprungligen till 527 miljoner kronor, men ligger i en ny beräkning på 872 miljoner kronor.

201 miljoner kronor i den beräknade avvikelsen i budgeten ligger på kraftvärmeverket, 291 miljoner kronor ligger på reningsverket.

Bolaget Borås Energi och Miljö har också pekat på ökade kostnader för förseningar på grund av många överklaganden i upphandlingen. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid