Annons Kamstrup 2024

Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

Bort med vattenmyndigheterna

VA-aktuellt

Idag har slutbetänkandet för Vattenförvaltningsutredningen överlämnats till regeringen. Bland annat föreslås att Vattenmyndigheterna ska avskaffas.

Vattenförvaltningsutredningen har drivits under två år av Karolina Ardensjö Lundén. Det är inte första gången som vattenförvaltningen utretts men nu finns ett antal genomarbetade förslag framme i alla fall. Utredningen konstaterar att ”dagens organisation är otydlig och arbetet bör istället organiseras utifrån ordinarie förvaltningsstruktur.”

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid